--1
--1
slide-01
slide-01
slide-02
slide-02
slide-03
slide-03
slide-04
slide-04
slide-05
slide-05
slide-06
slide-06
slide-07
slide-07
slide-08
slide-08
previous arrow
next arrow

Δικηγόρος Αθηνών – Χρήστος Θ. Πέτκος

Το δικηγορικό γραφείο Χρήστος Πέτκος και Συνεργάτες έχει ως πρωταρχική δέσμευση να παρέχει ολοκληρωμένες και άριστες νομικές υπηρεσίες, σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό (διαπραγματεύσεις, εξώδικη επίλυση διαφορών), με υπευθυνότητα και προσωπική σχέση με τους πελάτες μας.

Σφραγίδα μας είναι η άμεση και έγκαιρη απάντηση στο πρόβλημα του πελάτη που επιτυγχάνεται διαμέσου της προσωπικής επαφής. Προσβλέπουμε στις ανάγκες του πελάτη μας και επιθυμούμε τη βέλτιστη εξυπηρέτησή του, για αυτό φροντίζουμε για την τακτική ενημέρωση του, για κάθε στάδιο της υπόθεσης του. H αφοσίωση, η αυταπάρνηση και η νοοτροπία του γραφείου μας έχει οδηγήσει στην επιτυχή έκβαση δεκάδων υποθέσεων του αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου. Στόχος μας είναι πάντα η άμεση και ουσιαστική επίλυση των διαφορών, με τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση για τον πελάτη. Στα πλαίσια της πολύχρονης διαδρομής του γραφείου μας έχουμε να επιδείξουμε πλούσια εμπειρία σε όλο το φάσμα των νομικών υπηρεσιών.

Διαφήμισή μας είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες μας με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση των στελεχών του γραφείου μας στα νέα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται.

Οι επιτυχίες μας αυτές αναγνωρίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο με την ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα της Marine Asset Management INC εταιρίας που δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό και όχι μόνο χώρο και συνεργασίας μας με τα αντίστοιχα γραφεία της στο Καναδά, ΗΠΑ, Παναμά και στην Αφρικανική ήπειρο.

Δικηγόρος Αθηνών – Χρήστος Θ. Πέτκος

Βιογραφικό

Ο Δικηγόρος Χρήστος Θ. Πέτκος με επιμέλεια, δεξιότητες, αναλυτική νομική σκέψη, και ευθύνη στην εκτέλεση των καθηκόντων του ειδικεύεται στο Τραπεζικό Δίκαιο : στο συμβουλευτικό επίπεδο (ρυθμίσεις σε δάνεια ιδιωτών, επαναρύθμιση επιχειρηματικών δανείων), διαπραγματεύσεις και εξώδικη επίλυση θεμάτων που αφορούν Τράπεζες, στο δικαστικό επίπεδο προσφυγή στον Ν. 3869/2010 (Ν.Κατσέλη) και στην νομική αντιμετώπιση των καταδιωκτικών μέτρων των Τραπεζών. Ο Δικηγόρος έχει χειριστεί με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων προστασίας δανειοληπτών (είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις) και έχει παρουσία σε πολλές δίκες με αντικείμενο την αναγκαστική εκτέλεση, με θετικές αποφάσεις που αποτελούν νομολογία σήμερα των ελληνικών δικαστηρίων. Κατέχει σε βάθος τη γνώση των τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, τόσο από την άποψη των διαφορών και τη διαβούλευση όσο και θεμάτων καταναλωτικής πίστης. O Δικηγόρος Χρήστος Θ. Πέτκος έχει σημαντική εμπειρία και έχει χειριστεί με μεγάλη επιτυχία υποθέσεις του Αστικού Δικαίου, Εργατικού Δικαίου, Ασφαλιστικού Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου (ειδικά Περίθαλψης, Συνταξιοδοτικά), Εμπορικού Δικαίου (Εμπορικά Σήματα και Δίκαιο Ανταγωνισμού), Ποινικού Δικαίου. Μετάφραση –Διερμηνείας, καθώς και θέματα Νομοθεσίας των Ζώων συντροφιάς.

Εκπαίδευση: Πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2008

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας καλύπτουν κάθε θέμα του Ελληνικού αστικού δικαίου όπως σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών κάθε είδους. Εξώδικοι συμβιβασμοί κάθε είδους. Διεκπεραίωση δικαιολογητικών κάθε είδους, ληξιαρχικές πράξεις: αλλαγή/διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, αλλαγή/διόρθωση ονόματος κύριου, επωνύμου.

 

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις προσβολής προσωπικότητας, υποθέσεις ιατρικής ευθύνης, τροχαία, αγωγή από τιμολόγια, διαταγές πληρωμής, αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης, από αδικοπραξία, ηθική βλάβη. Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης.

 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού επαγγελματικών χώρων, κατοικίας. Αγωγή καταβολής μισθωμάτων, απόδοση μισθίου, αποζημίωση και αποκατάσταση φθορών και ζημιών στο μίσθιο.

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με την πρόσληψη, απασχόληση και απόλυση εργαζομένων με βάση την Ελληνική νομοθεσία εργατικού δικαίου και τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Συντάσσουμε συμβάσεις εργασίας εργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσωπούμε δικαστικά τους εντολείς μας σε εργατικές διαφορές.
Επίσης η εταιρεία μας συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για τη επίλυση προβλημάτων συλλογικού εργατικού δικαίου, σε μεσολαβήσεις και διαιτησίες καθώς και στη διατύπωση σχεδίων συλλογικών συμβάσεων (επιχειρησιακών κλπ).

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαθέτουμε την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που διασφαλίζουν την πλήρη νομική υποστήριξη για αγοραπωλησίες ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κτηματικές διαφορές, έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία. Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή, αγωγές νομής, προστασία νομής/κυριότητας.

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αίτηση και καταχώριση εμπράγματου δικαιώματος, διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο, αγωγή κτηματολογίου.

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα το σύνολο των υποθέσεων του οικογενειακού δικαίου όπως: διαζύγιο, αντιδικία, συναινετικό με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφότερων των συζύγων. Αποκτήματα γάμου, Αγωγή διατροφής συζύγου, τέκνου, επιμέλειας τέκνων Σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσία. Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση.

 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαθήκη: αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθήκης. Αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, κληροδοσία, καταπίστευμα Αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας. Έκδοση κληρονομητηρίου. Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και υποστήριξη όσο σε επίπεδο συμβάσεων τόσο και σε επίπεδο διαδικασιών. Σύσταση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΠΕ, Α.Ε), διάλυση εταιριών. Σύσταση σωματείων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά), συλλόγων, συνεταιρισμών. Δίκαιο (Αθέμιτου) Ανταγωνισμού: Κατοχύρωση εμπορικού σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε προσφυγή σε ΣτΕ και Διοικητικά Δικαστήρια κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου, κατά προστίμων, δασμών, τελών, φόρων και προσαυξήσεων. Αίτηση ακύρωσης ενώπιον ΣτΕ, Διοικητικού Εφετείου. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών ταμείων, διαδοχική ασφάλιση. Έκδοση συντάξεων. Πολεοδομικό δίκαιο: πράξεις τακτοποίησης, εφαρμογής (διόρθωση). Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο: Πρόσληψη σε φορείς δημοσίου, ΝΠΔΔ μέσω ΑΣΕΠ. Ζητήματα μεταθέσεων, μετατάξεων, προαγωγές.

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 Ο δικηγόρος Χρήστος Πέτκος και οι συνεργάτες του, διαθέτοντας εμπειρία και έχοντας ασχοληθεί με επιτυχία σε σημαντικές ποινικές υποθέσεις, εγγυώνται την ορθή διαχείριση και την επιτυχή αντιμετώπιση υποθέσεων που άπτονται του ποινικού δικαίου. Υποβολή μήνυσης και έγκλησης. Παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης. Εκπροσώπηση σε ακροατήρια ποινικών δικαστηρίων, δήλωση πολιτικής αγωγής.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟ

Συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε τους εντολείς μας για αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων. Προσφυγή σε ΕΔΔΑ. Υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας και ζητήματα εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου: δικαιοπραξία, γάμος, σχέσεις συζύγων, διαζύγιο και γαμικές διαφορές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσία, συμβατικές ενοχές, αδικοπρακτικές ενοχές, εμπράγματο δίκαιο, κληρονομικές σχέσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων.

 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αναλαμβάνουμε κατοχύρωση και προστασία domain name. Όροι χρήσης ιστοσελίδων. Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ &  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Παρέχουμε νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επενδύσεις και σε συναλλαγές των εντολέων μας, αναφορικά με την χρηματοοικονομική και χρηματοδοτική υποστήριξη από ελληνικές και ξένες τράπεζες καθώς και από κρατικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως σε καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές, σε δανειοδοτήσεις, σε επιδοτήσεις επενδύσεων βάσει αναπτυξιακών νόμων, προγραμμάτων εθνικών & κοινοτικών κλπ.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Παρέχουμε νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη για την ίδρυση, λειτουργία, τροποποίηση, μετατροπή και λύση εταιρειών, κοινοπραξιών, επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων. Η νομική υποστήριξη περιλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μελλοντικών συνεταίρων για την ίδρυση της εταιρείας, τη διαμόρφωση του καταστατικού, σχέδια εξωκαταστατικών συμφωνιών, τη συμμετοχή στην εταιρεία, την απόκτηση ή μεταβίβαση μεριδίων ή μετοχών και οτιδήποτε είναι αναγκαίο σε περίπτωση τροποποιήσεων.

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη δικαστική και εξωδικαστική είσπραξη απαιτήσεων πελατών μας, καθώς και την κίνηση διαδικασιών πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης κατά οφειλετών τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Ειδικότερα η εταιρεία μας δραστηριοποιείται ενεργά και δυναμικά στην είσπραξη ληξηπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμό των εντολέων της, αφού προηγουμένως διερευνηθεί και αναλυθεί η στρατηγική για την κάθε είσπραξη.

 

Τα νέα μας

Oδηγός Επιβίωσης Δανειολήπτων

Οδηγός Φιλοζωίας και Νομοθεσίας

Οδηγός Σπίτι μου

Οδηγός για την καταγγελία κακοποίησης ζώου στις Αρχές

Oδηγός Επιβίωσης Δανειολήπτων

Οδηγός για την καταγγελία κακοποίησης ζώου στις Αρχές

Οδηγός Φιλοζωίας και Νομοθεσίας

Οδηγός Σπίτι μου